Nivo Slider

Правова угода

Правова Угода

Преамбула

 1. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні створила, підтримує та наповнює цей Веб-сайт з інформативними та комунікаційними цілями. Користування Веб-сайтом регулюється цією Правовою угодою (далі – Угода), а також правом України. Будь ласка, зверніть увагу, що під відвідуванням нашого Веб-сайту розуміється, що Ви (далі – Користувач) ознайомилися зі змістом цієї Угоди.
 2. Ця Угода є договором приєднання відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України. Відвідуючи та переглядаючи Веб-сайт, Користувач підтверджує, що приймає та зобов'язується дотримуватися умов цієї Угоди.
 3. Стосовно інформації, розміщеної на Веб-сайті, застосовуються правила про обмеження відповідальності, охорону прав інтелектуальної власності та регулювання обробки персональних даних, визначені цією Угодою.
 4. Ця Угода не обмежує відповідальності представництва компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні, якщо таке обмеження суперечить чинному законодавству України.
 5. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні залишає за собою право в будь-який час змінювати умови цієї Угоди, вносити зміни та доповнення до цього документу. Такі зміни є обов'язковими для Користувача з моменту їх опублікування на Веб-сайті.

Обмеження відповідальності щодо використання інформації, розміщеної на Веб-сайті

 1. Будь-яка інформація, розміщена на цьому Веб-сайті, не призначена для формування або підтримки інтересу потенційних споживачів до представництва компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні та/або продукції, що випускається нею, і, отже, не є рекламою відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу».
 2. Відомості, представлені на цьому Веб-сайті, носять публічний характер, мають винятково інформаційну та комунікаційну ціль і не можуть розглядатися в якості публічної пропозиції або зацікавленості у придбанні товарів, послуг представництва компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні або інших пов'язаних з нею осіб, так само як і не повинні бути підставою для прийняття будь-яких рішень (у тому числі інвестиційних) партнерами та клієнтами представництва компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні.
 3. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні докладає всіх можливих зусиль для підтримки актуальності, повноти та точності інформації, представленої на Веб-сайті. Однак представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні не дає ніяких гарантій щодо актуальності, повноти та точності такої інформації, а також не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки та/або недогляд у змісті Веб-сайту.
 4. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні не несе відповідальності за будь-які дії, які ґрунтуються на інформації, що надається на Веб-сайті. Користувачі Веб-сайтом підтверджують, що відвідують і користуються Веб-сайтом, як і будь-якими іншими веб-сайтами та/або Інтернет-сторінками, посилання на які розміщені на Веб-сайті, на власний ризик. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні, як і будь-яка інша сторона, що має відношення до створення, функціонування, хостингу або транслювання Веб-сайту, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, пов'язані з доступом та/або користуванням Веб-сайтом і/або його змістом. Без обмеження вищесказаного, всі елементи та матеріали Веб-сайту, як і Веб-сайт у цілому, надаються Користувачу «як є», без будь-яких гарантій.
 5. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні також не несе жодної відповідальності за будь-який збиток або зараження вірусами, які можуть проникнути в комп'ютер Користувача або інше обладнання внаслідок доступу, використання або завантаження Веб-сайту або завантаження будь-яких матеріалів, даних, текстів, зображень, відео- або аудіофайлів з Веб-сайту.
 6. Приєднанням до цієї Угоди Користувач підтверджує та погоджується, що будь-які повідомлення або матеріали, які Користувач передає (надсилає) на Веб-сайт засобами електронного зв'язку або іншим способом, включаючи будь-які дані, питання, коментарі, судження і т.д., не є конфіденційною інформацією та об'єктами права інтелектуальної власності. Будь-яка інформація, відправлена та/або опублікована на Веб-сайті, може бути використана представництвом компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні у будь-яких цілях, включаючи, але не обмежуючись: для відтворення, розголошення, передачі, опублікування, трансляції та розміщення. Крім того, представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні залишає за собою право вільного використання будь-яких ідей, концепцій, ноу-хау або технологій, що містяться в повідомленнях, відправлених і/або опублікованих Користувачем на Веб-сайті, для будь-яких цілей.
 7. Стосовно використання та поширення інформації про деяку продукцію представництва компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні, представлену на Веб-сайті, можуть бути встановлені законодавчі обмеження. Тому для доступу до розділів Веб-сайту, що містять інформацію про таку продукцію та призначені для використання винятково спеціалістами в сфері охорони здоров'я, експертами, що мають медичну освіту, Користувачу буде запропоновано зареєструватися на Веб-сайті.
 8. Метою цього Веб-сайту є  поширення загальної інформації про представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні і її продукцію, а також здійснення комунікації. Користувач не може використовувати інформацію, що міститься на Веб-сайті, у якості медичних порад або рекомендацій. Слід пам'ятати про те, що вибір, призначення та спосіб застосування лікарського засобу може здійснюватися тільки лікарем, який враховує індивідуальні особливості кожного організму та здійснює контроль застосування лікарського засобу. Перед застосуванням будь-якого лікарського засобу, який зазначається на цьому Веб-сайті, необхідно обов'язково звернутися за консультацією до лікаря, а також ознайомиться з інструкцією щодо застосування такого лікарського засобу.

Права інтелектуальної власності

 1. Звертаємо увагу, що всі матеріали, з якими Користувач має можливість ознайомиться на Веб-сайті, охороняються авторським правом і не можуть бути використані без письмового дозволу представництва компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні, крім випадків, передбачених цією Угодою, або якщо інше спеціально не зазначено на Веб-сайті. Використання матеріалів Веб-сайту або посилань на матеріали Веб-сайту суворо заборонено, за винятком випадків і згідно з умовами, передбаченими Угодою.
 2. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні інформує, що використання Користувачем матеріалів, розміщених на Веб-сайті, може порушувати права третіх осіб.
 3. Користувач має право завантажувати матеріали, представлені на Веб-сайті, винятково для особистого некомерційного використання, за умови, що не порушує тим самим авторські права та/або інші права інтелектуальної власності, які діють відносно матеріалів і/або будь-яких об'єктів, розміщених на Веб-сайті. Однак, представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні забороняє поширювати, змінювати, передавати, передруковувати або використовувати зміст Веб-сайту, включаючи, але не обмежуючись: тексти, зображення, аудіо- або відеофайли, для публічних або комерційних цілей.
 4. Знаки для товарів та послуг, які розміщені на Веб-сайті (далі – Знаки) – зареєстровані та/або такі, що правомірно використовуються – належать або використовуються представництвом компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні. Ніщо на Веб-сайті не може розглядатися як прямий або непрямий дозвіл на використання будь-якого Знаку без письмового дозволу представництва компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні або третьої особи – власника Знака.
 5. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні звертає увагу, що постійно проводить моніторинг дотримання її прав інтелектуальної власності та активно захищає права інтелектуальної власності, використовуючи всі законні заходи, включаючи кримінальне переслідування.

Персональні дані

 1. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні поважає Ваше право на захист персональних даних, на особисте життя і його таємницю. Для відвідування та користування цим Веб-сайтом ми не вимагаємо реєстрації, і Користувач може відвідувати Веб-сайт, не ідентифікуючи себе. Однак, деякі розділи Веб-сайту, які містять інформацію, призначену для представників обмеженої аудиторії, доступні для відвідування тільки після проходження реєстрації.
 2. При реєстрації на Веб-сайті Користувачу буде запропоновано вказати його персональні дані, а також вибрати ім'я користувача та пароль. Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні гарантує дотримання режиму конфіденційності у відношенні Ваших персональних даних і здійснення їх обробки з дотриманням законодавчих вимог, а також внутрішнього положення представництва компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні про обробку персональних даних. Якщо Користувач не захоче надавати свої персональні дані, доступ до таких розділів цього Веб-сайту може бути для нього закритий. Також представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні може обмежити доступ до Веб-сайту особам, які не є спеціалістами у сфері охорони здоров'я, експертами, які мають медичну освіту.

«Ауробіндо Фарма Лімітед»


Головна

Про компанію

Продукти

Маркетинг

Новини

Фармаконагляд

Контакти

Зворотній зв'язок


Задати питання
Чтобы воспользоваться формой, включите поддержку JavaScript и Cookies в браузере.

Наші контакти


Представництво компанії «Ауробіндо Фарма Лімітед» в Україні

02095 м. Київ,
вул. Дніпровська Набережна 14-Б, оф. 304

+38 097 538-80-80
auroinfoukr@gmail.com
www.aurobindo.com.ua